ស៊ីឡាំងផ្គុំ Vitocell 360-M

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់

ស៊ីឡាំងទឺកក្តៅច្រើនម៉ូដមានកំណល់មានប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្រទាប់នីយកម្ម ចំណុះ៖ 750 និង 950 លីត្រ។

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅច្រើនម៉ូដមានកំណល់
តម្រូវការបរិវេណនិងកម្លាំងពលកម្មដំឡើងទាប
ការប្រើប្រាស់ថាមពលសូឡាអស់លទ្ធភាព
ចម្រុះមុខងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 360-M។

ទាក់ទងមកយើង
ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់ និងស៊ីឡាំង DHW

ផ្គុំផ្សំគ្នាក្នុងឧបករណ៍អគ្គិសនីតែមួយ

តម្រូវការបរិវេណនិងកម្លាំងពលកម្មដំឡើងទាប

ស៊ីឡាំង DHW និងស៊ីឡាំងមានកំណល់រួមបញ្ចូលតែមួយ

ការប្រើប្រាស់ថាមពលសូឡាអស់លទ្ធភាព

តាមរយៈការបញ្ចុះកម្តៅដោយផ្ចិតផ្ចង់នៅផ្នែកខាងក្រោមកាត់តាមផ្ទៃប៊ូប៊ីនប្រយោលធំនៃទុយោ DHW អង្កាញ់

ចម្រុះមុខងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ

សក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅថាមពលសូឡាសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW និងការបម្រុងកម្តៅកណ្តាល

សក្តិសមសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅច្រើន

តាមរយៈតំណជាច្រើននៅកម្ពស់ផ្សេងៗគ្នា ទើបស្រទាប់នីយកម្មសីតុណ្ហភាពមិនរងផលប៉ះពាល់

ប៊ូប៊ីនប្រយោលអង្កាញ់ដែកអ៊ីណុកមានសំលោហៈខ្ពស់សម្រាប់ DHW

រួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងស៊ីឡាំង ស្រួលបត់បែន និងគ្មានភាពស្មុគស្មាញ

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្រទាប់នីយកម្ម

ធានាបាននូវស្រទាប់នីយកម្មដោយសីតុណ្ហភាពនៃថាមពលសូឡា អញ្ចឹងហើយទើប DHW កម្តៅប្រើថាមពលសូឡាអាចរកបានយ៉ាងរហ័ស

Vitocell 360-M ស៊ីឡាំងទឺកក្តៅមានកំណល់មានប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW

ស៊ីឡាំងទឺកក្តៅច្រើនម៉ូដមានកំណល់ ដែលមានប្រព័ន្ធស្រទាប់នីយកម្ម ប្រព័ន្ធកម្តៅរួមបញ្ចូលគ្នា DHW ប៊ូប៊ីនប្រយោលខាងក្នុងសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា និង Solar-Divicon តាមជម្រើស។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ចំណុះស៊ីឡាំង
  • ប្រភេទ SVSB៖ 750 និង 950   លីត្រ
មុខកាត់ផលិតផល Vitocell 360-M ប្រភេទ SVSB (750 លីត្រ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង