ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅតាមគេហដ្ឋាន Vitocell 100-W

ស៊ីឡាំង DHW

ស៊ីឡាំង DHW​ សម្រាប់ការដំឡើងខាងក្រោមឡចំហាយភ្ជាប់ជញ្ជាំង ឧ. Vitodens 300-W ទើបជួយសន្សំបរិវេណ ចំណុះស៊ីឡាំង៖ 120 និង 150 លីត្រ

ស៊ីឡាំង DHW មានឧបករណ៍អគ្គិសនីភ្ជាប់ជញ្ជាំង
ស៊ីឡាំងមានការពារច្រែះ
ការការពារកាតូតបន្ថែម
មាតិកាទឹកទាំងស្រុងត្រូវបានកម្តៅ

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 100-W។

ទាក់ទងមកយើង
ស៊ីឡាំង DHW មានឧបករណ៍អគ្គិសនីភ្ជាប់ជញ្ជាំង

ត្រូវផលិតឡើងជាពិសេសសម្រាប់តំណភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍អគ្គិសនីភ្ជាប់ជញ្ជាំង

ស៊ីឡាំងមានការពារច្រែះ

ដែកថែបស្រោបវែរនី Ceraprotect

ការការពារកាតូតបន្ថែមតាមអាណូតម៉ាញេស្យូម

មានភ្ជាប់គ្រឿងបន្ថែមអាណូត Impressed current

មាតិកាទឹកទាំងស្រុងត្រូវបានកម្តៅ

ឆ្លងកាត់ប៊ូប៊ីនប្រយោលដែលធ្លាក់ដល់បាតស៊ីឡាំង

កំហាតកម្តៅទាប

ដោយសារអ៊ីសូឡង់កម្តៅពហុមុខងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល

ប្រភេទ CUGB-A (120/150 លីត្រ): A, ប្រភេទ CUGB (120/150 លីត្រ): B

ស៊ីឡាំង DHW Vitocell 100-W មានឡចំហាយឧស្ម័នភ្ជាប់ជញ្ជាំង Vitodens 100-W


Vitocell   100-W ស៊ីឡាំង DHW សម្រាប់ដំឡើងពីក្រោមឡចំហាយភ្ជាប់ជញ្ជាំង

   Vitocell 100-W ជាស៊ីឡាំង DHW មានតម្លៃសមរម្យ។ ក្នុងកំណែថ្មីចំណុះដល់ 150   លីត្រ វាអាចត្រូវដាក់ខាងក្រោមឡចំហាយភ្ជាប់ជញ្ជាំង (ឧ. ឡចំហាយកំណកឧស្ម័ន Vitodens 300-W) អញ្ចឹងទើបជួយសន្សំបរិវេណ។ រួមគ្នាជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ វាបង្កើតជាអង្គភាពប្រសើរបំផុតផ្នែកកម្តៅនិងរូបរាង។ ស្រដៀងនឹងស៊ីឡាំង DHW ដែរ    Vitocell 100-W ក៏មានអ៊ីសូឡង់កម្តៅពហុមុខងារប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរ ទើបជួយការពារកំហាតកម្តៅបាន។

ស៊ីឡាំង DHW    Vitocell 100 ស្រោបវេរនី Ceraprotect បំពេញបានតាមរាល់តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW បែបសន្សំសំចៃ ងាយស្រួល និងឈានមុខគេក្នុងចំណោមស៊ីឡាំង DHW ស្រោបវេរនី។ ការស្រោបវេរនី Ceraprotect ផ្តល់ឲ្យស៊ីឡាំង DHW នូវការការពារយូរអង្វែងនិងមានសុវត្ថិភាពប្រឆាំងនឹងច្រែះ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ចំណុះស៊ីឡាំង
  • ប្រភេទ CUGB, 120 និង 150   លីត្រ
  • ប្រភេទ CUGB-A, 120 និង 150   លីត្រ
ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល
  • ប្រភេទ CUGB: B
  • ប្រភេទ CUGB-A: A
មុខកាត់ផលិតផល Vitocell 100-W ប្រភេទ CUGB-A (120/150 លីត្រ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង