ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅតាមគេហដ្ឋាន Vitocell 100-L

ស៊ីឡាំង DHW

ស៊ីឡាំងសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW មានប្រព័ន្ធផ្ទុកស៊ីឡាំង ចំណុះស៊ីឡាំង៖ 500, 750 និង 950 លីត្រ។

ស៊ីឡាំងមានការពារច្រែះ
ការការពារកាតូតបន្ថែម
កំហាតកម្តៅទាប
ការផ្គុំជាមួយឡចំហាយកំណក

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 100-L។

ទាក់ទងមកយើង
ស៊ីឡាំងមានការពារច្រែះ

ដែកថែបស្រោបវែរនី Ceraprotect

ការការពារកាតូតបន្ថែមតាមអាណូតម៉ាញេស្យូម

មានភ្ជាប់គ្រឿងបន្ថែមអាណូត Impressed current

កំហាតកម្តៅទាប

ដោយសារអ៊ីសូឡង់កម្តៅពហុមុខងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ការផ្គុំជាមួយឡចំហាយកំណក

មានឈុតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកម្តៅតាមជម្រើស Vitotrans 222 ជាប្រព័ន្ធផ្ទុកស៊ីឡាំង សក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់ការផ្គុំផ្សំជាមួយឡចំហាយកំណក

អ៊ីសូឡង់កម្តៅដោះដាក់បាន

សម្រាប់គ្រប់គ្រងកាន់តែងាយស្រួល

មានឧបករណ៍ជ្រមុជកម្តៅទឹក និងម្ជុលកម្តៅធ្វើជាគ្រឿងបន្ថែម

ឧបករណ៍ជ្រមុជកម្តៅទឹក និងម្ជុលកម្តៅសម្រាប់ប្រើផ្គុំគ្នានឹងបូមកម្តៅអាចរកជាវបានជាគ្រឿងបន្ថែម

ប្រព័ន្ធកម្តៅស៊ីឡាំងដ៏សុក្រឹត

សូម្បីមានការប្តូរតានសីតុណ្ហភាពលំហូរ

បន្ទុកស៊ីឡាំងនិងបូមទឹកក្តៅប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រមទាំងមានអ៊ីសូឡង់កម្តៅពេញលេញ

ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល៖ B

ប្រភេទ CVL, 500 លីត្រ

Vitocell 100-L មានឈុតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកម្តៅ Vitotrans 222 ដាច់ពីគ្នា

ដោយបន្ថែម Vitotrans 222 (80, 120 និង 240 kW) ជូនជាគ្រឿងបន្ថែមទើប Vitocell 100-L កកើតជាប្រព័ន្ធផ្ទុកស៊ីឡាំងសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW។ ឈុតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកម្តៅរួមមានឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តុរកម្តៅរាងបន្ទះ ខ្ចៅនិងបូម ព្រមទាំងអ៊ីសូឡង់កម្តៅ។

Vitocell   100-L ក្នុង   ប្រតិបត្តិការ

ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ់ាងប្រសើរបំផុតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ និងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

  • បន្ទុកខ្ពស់បំផុតរយៈពេលខ្លី ពោលគឺអត្រាទាញយកខ្ពស់ និងពេលវេលាកម្តៅឡើងវិញខុសពីគ្នា ឧ. ការកម្តៅ DHW ក្នុងអាងហែលទឹក មជ្ឈមណ្ឌលកីឡា សហគ្រាសឧស្សាហកម្ម និងទីសត្តឃាត
  • ចំណុះស៊ីឡាំងខ្នាតធំដែលមានការកម្តៅអហ្វសិត និងពេលវេលាទាញយក ឧ. កន្លែងដែលទឹកត្រូវបានទាញយកនៅម៉ោងប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតតាមសាលារៀន មជ្ឈមណ្ឌលកីឡា មន្ទីរពេទ្យ បន្ទាយទាហាន បរិវេណក្រុមប្រឹក្សា អគារស្នាក់នៅ។ល។
  • សៀគ្វីកម្តៅដែលត្រូវការសីតុណ្ហភាពត្រលប់ទាប ឬកន្លែងដែលសីតុណ្ហភាពត្រលប់មានកំណត់ ឧ. សម្រាប់ការកម្តៅមូលដ្ឋាន ឬឡចំហាយកំណក។ ទំហំធំទូលាយរបស់ DHW នាំឲ្យមានសីតុណ្ហភាពត្រលប់ទាបនៅផ្នែកកម្តៅទឹកនេះនាំមកនូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនតាមរយៈអត្រាកំណកខ្ពស់ពេលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកំណក។
  • កន្លែងដែលចន្លោះទំនេរមានកំណត់ ខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្ទុកស៊ីឡាំងអាចផ្ទេរទិន្នផលបានខ្ពស់។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ចំណុះស៊ីឡាំង
  • ប្រភេទ CVL: 500   លីត្រ
  • ប្រភេទ CVLA: 750 និង 950   លីត្រ
ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល
  • ប្រភេទ CVL: B
មុខកាត់ផលិតផល Vitocell 100-L ប្រភេទ CVLA (950 លីត្រ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង