ឡចំហាយ Vitodens series

ឡចំហាយកំណកឧស្ម័ន ជាការកម្តៅពាណិជ្ជកម្មដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

អត្ថប្រយោជន៏ចាប់ពីការកម្តៅមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយ និងនំនុកចិត្ត រហូតដល់ការសន្សំសំចៃថ្លៃចំណាយកម្រិតអតិបរមា សម្រាប់គេហដ្ឋានឬអង្គភាពអ្នក។

ឡចំហាយកំណកឧស្ម័ន Vitodens ជាប្រតិបត្តិករឆ្នើមដោយសារការរចនារាងសំប៉ែត ប្រសិទ្ធភាពថាមពលខ្ពស់ និងគុណភាពគួរជាទីទុកចិត្តរបស់វា ដែលធានាបាននូវអាយុកាលមួយជីវិតនៃកម្តៅ។ សិក្សាបន្ថែមអំពីមុខផលិតផល Vitodens នៅទីនេះ។

ឡចំហាយ Vitodens 200 series

ម៉ូដែល Vitodens ពី 200 series គឺជាប្រព័ន្ធកម្តៅកំណកមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយដែលសក្តិសមសម្រាប់ទាំងតម្រូវការកម្តៅខ្ពស់ និងទាប។ Vitodens 200-W គឺជាឡចំហាយផ្គុំស្តុកកំណកឧស្ម័នមួយដែលអាចមានទំហំត្រូវសូម្បីតែក្នុងទូចានផ្ទះបាយ។ Vitodens 222-W គឺជាឡចំហាយកំណកឧស្ម័នភ្ជាប់ជញ្ជាំងដូចគ្នាដែលត្រូវបំពាក់បន្ថែមជាមួយនឹងស៊ីឡាំងផ្ទុករួមបញ្ចូលគ្នា សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ DHW បានរហ័ស និងដោយបត់បែន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ក្រុមហ៊ុន Viessmann ផ្តល់ជូនម៉ូដែលបញ្ឈរផ្ទាល់ឥដ្ឋផ្សេងៗដូចជា៖ Vitodens 222-F (មានស៊ីឡាំងផ្ទុក) និង Vitodens 242-F ដែលមានជម្រើសនៃការរួមបញ្ចូលដោយផ្ទាល់នូវប្រព័ន្ធកម្តៅថាមពលសូឡា។

នៅផ្នែកកណ្តាលនៃ Vitodens 200 series គឺជាក្បាលចំហេះ MatriX-Plus ដែលមានជោគជ័យខ្ពស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាព និងសារធាតុបំពុលតិចនិងការបញ្ចេញសំឡេងរំខានកម្រិតទាបរបស់វា។ លើសពីនេះ Vitodens 200-W, 222-W, 222-F and 242-F មានបំពាក់ដោយអេក្រង់សខ្មៅទំហំ 3.5 អ៊ីញ ដែលមានអក្សរភ្លឺច្បាស់ និងការបង្ហាញក្រាហ្វិក រួមទាំងចំណុចប្រទាក់ WiFi រួមបញ្ចូលគ្នា។

  ផលិតផលការកម្តៅស៊ីឡាំងរួមបញ្ចូលគ្នា DHW7" អេក្រង់ប៉ះពណ៌
  ឡចំហាយ Vitodens 200-W
ឡចំហាយកំណកឧស្ម័នភ្ជាប់ជញ្ជាំង
ឡចំហាយប្រព័ន្ធ៖ 2.5 ដល់ 150   kW
ឡចំហាយបន្សំ៖ 2.5 ដល់ 32   kW
 ● ●
ឡចំហាយផ្គុំ
  ឡចំហាយ Vitodens 222-W
ឡចំហាយផ្គុំស្តុកកំណកឧស្ម័ន
2.5 ដល់ 32   kW
 ● ●
ដែកថែប
  ឡចំហាយ Vitodens   222-F
ឡចំហាយផ្គុំស្តុកកំណកឧស្ម័ន
2.5 ដល់ 32   kW
 ● ●
ស្រោបដោយថ្នាំរឺម៉ូឡាំង
  ឡចំហាយ Vitodens   242-F
ឡចំហាយផ្គុំស្តុកកំណកឧស្ម័ន
2.5 ទៅ 19   kW
 ●
ផលិតពីដែកថែប មានតំណភ្ជាប់ថាមពលសូឡា
  ឡចំហាយ Vitodens   100-W/111-W
ឡចំហាយកំណកឧស្ម័នភ្ជាប់ជញ្ជាំង
3.2 ដល់ 25   kW
 ●
ផលិតពីដែកថែប (ឡចំហាយ Vitodens 111-W)
  ឡចំហាយ Vitodens   111-F
ឡចំហាយផ្គុំស្តុកកំណកឧស្ម័ន
3.2 ដល់ 32   kW
 ●
ស្រោបដោយថ្នាំរឺម៉ូឡាំង
  ឡចំហាយ Vitodens   141-F
ឡចំហាយផ្គុំស្តុកកំណកឧស្ម័ន
2.5 ទៅ 25   kW
 ●
ស្រោបដោយថ្នាំរឺម៉ូឡាំង​ មានតំណភ្ជាប់ថាមពលសូឡា

មុខផលិតផល

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង