ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅតាមគេហដ្ឋាន Vitocell 100-H

ស៊ីឡាំង DHW

ស៊ីឡាំង DHW Vitocell 100-H បំពេញបានតាមរាល់តម្រូវការប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW បែបសន្សំសំចៃនិងងាយស្រួល។

ចំណុះស៊ីឡាំង៖ 130 ទៅ 200 លីត្រ
ស៊ីឡាំងដែកថែប DHW ស្រោបវេរនី Ceraprotect
កំហាតកម្តៅទាប
ភាពងាយស្រួល DHW កម្រិតខ្ពស់

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 100-H។

ទាក់ទងមកយើង
ស៊ីឡាំងមានការពារច្រែះ

ដែកថែបស្រោបវែរនី Ceraprotect

ការការពារកាតូតបន្ថែមតាមអាណូតម៉ាញេស្យូម

មានភ្ជាប់គ្រឿងបន្ថែមអាណូត Impressed current

មាតិកាទឹកទាំងស្រុងត្រូវបានកម្តៅ

ឆ្លងកាត់ប៊ូប៊ីនប្រយោលដែលធ្លាក់ដល់បាតស៊ីឡាំង

មានក្នុងម៉ូដែល Vitosilver និង Vitographite

ផ្គុំជាមួយឡចំហាយកំណកប្រេង Vitoladens 300-C មានតែក្នុងម៉ូដែល Vitographite ប៉ុណ្ណោះ

ភាពងាយស្រួល DHW កម្រិតខ្ពស់

ដោយសារការកម្តៅស្មើល្អររហ័សតាមប៊ូប៊ីនប្រយោលធំ

កំហាតកម្តៅទាប

ដោយសារអ៊ីសូឡង់កម្តៅពហុមុខងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល

ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ B

Vitocell 100-H ស៊ីឡាំងដែកថែប DHW ស្រោបវេរនី Ceraprotect

Vitocell 100-H ប្រភេទ CHAA ក៏មានផងដែរក្នុងម៉ូដែល Vitographite ដែលផ្គុំជាមួយឡចំហាយកំណកប្រេង Vitoladens 300-C តែប៉ុណ្ណោះ។

ស៊ីឡាំង Vitocell 100-H CHAA ប្រភេទ DHW ក្នុងម៉ូដែល Vitographite ដែលផ្គុំជាមួយឡចំហាយកំណកប្រេង Vitoladens 300-C

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ចំណុះស៊ីឡាំង
  • ប្រភេទ CHA: 130, 160 និង 200   លីត្រ
  • ប្រភេទ CHAA: 130, 160 និង 200   លីត្រ
ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល
  • ប្រភេទ CHA: B
  • ប្រភេទ CHAA: B
មុខកាត់ផលិតផល Vitocell 100-H ប្រភេទ CHAA (160 លីត្រ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង