ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅតាមគេហដ្ឋាន Vitocell 100-E

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់

ស៊ីឡាំងសម្រាប់ស្តុកទឹកក្តៅដែលមានចំណុះស៊ីឡាំង 46 ទៅ 2000 លីត្រ (រូបភាព៖ ប្រភេទ SVPB ក្នុងម៉ូដែល Vitopearlwhite ចំណុះ 750 លីត្រ)។

កំហាតកម្តៅទាប
ទូទឹកសាប Vitotrans 353
មានក្នុងម៉ូដែល Vitosilver និង Vitopearlwhite
ប្រសិទ្ធភាពថាមពលថ្នាក់ B

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 100-E។

ទាក់ទងមកយើង
កំហាតកម្តៅទាប

ដោយសារអ៊ីសូឡង់កម្តៅពហុមុខងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ទូទឹកសាប Vitotrans 353 មានជាគ្រឿងបន្ថែម

សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅអនាម័យ DHW ស្របទៅតាមគោលការណ៍កម្តៅទឹករហ័ស

គេក៏អាចដំឡើង Vitotrans 353 ពីលើស៊ីឡាំងផងដែរ

សម្រាប់ស៊ីឡាំងចំណុះ 400, 600, 750 និង 950 លីត្រ

មានក្នុងម៉ូដែល Vitosilver និង Vitopearlwhite

មានក្នុងម៉ូដែល Vitosilver និង Vitopearlwhite (ដូចគ្នានឹង Vitocell 100-W) លើកលែងតែទំហំចំណុះ 1500 និង 2000 លីត្រ (មានតែក្នុងម៉ូដែល Vitosilver)

ប្រសិទ្ធភាពថាមពលថ្នាក់ B

ប្រភេទ SVPA (400 លីត្រ) ប្រភេទ SVWA (200 លីត្រ) និងប្រភេទ SVPA (46 លីត្រ)

Vitocell   100-E ស៊ីឡាំងសម្រាប់ស្តុកទឹកក្តៅ

   Vitocell 100-E ជាស៊ីឡាំងស្តុកទឹកក្តៅមានកំណល់ប្រើប្រាស់បានច្រើនមុខ មានច្រើនកំណែថ្មីៗ។ អាស្រ័យតាមកំណែ វាអាចត្រូវផ្គុំស្របពេលគ្នានឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ និងការប្រើប្រាស់កម្តៅ។ នេះក៏ត្រូវបានធានាជូនក្នុងចំណោមអ្វីផ្សេងទៀតជាច្រើនផងដែរ ដោយតំណលំហូរនិងត្រលប់ជាច្រើន ក៏ដូចជាតំណបន្ថែមសម្រាប់ចំណុចរង្វាស់នានា។    Vitocell 100-E សក្តិសមជាពិសេសដោយមានផ្គុំជាមួយប្រព័ន្ធកម្តៅថាមពលសូឡា បូមកម្តៅ និងឡចំហាយប្រេងឥន្ធនៈរឹង។

   ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់ Vitocell 100-E មានចំណុះស៊ីឡាំងខុសៗគ្នា។    Vitocell 100-E ប្រភេទ SVPB ចំណុះស៊ីឡាំងដល់ 2000   លីត្រគឹប្រសើរបំផុតសម្រាប់តម្រូវការកម្តៅកម្រិតខ្ពស់។ យ៉ាងណាមិញ ដើម្បីបង្កើនមាឌប្រព័ន្ធកម្តៅបូមកម្តៅ ប្រភេទ SVP/SVPA ជាមួយចំណុះត្រឹម 46   លីត្រសម្រាប់ភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំងគឺសក្តិសមជាង។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ចំណុះស៊ីឡាំង
  • ប្រភេទ SVPA: 46   លីត្រ
  • ប្រភេទ SVWA: 200   លីត្រ
  • ប្រភេទ SVPB: 600, 750, 950, 1500 និង 2000   លីត្រ
ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល
  • ប្រភេទ SVPA, 400 លីត្រ: B
  • ប្រភេទ SVPA, 46 លីត្រ: B
  • ប្រភេទ SVWA, 200 លីត្រ: B
មុខកាត់ផលិតផល Vitocell 100-E ប្រភេទ SVPB (950 លីត្រ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង