កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol

កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol

ភាពងាយស្រួលប្រតិបត្តិការកម្រិតអតិបរមាជាមួយកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol និងស្មាតហ្វូន

ការបញ្ចាប្រព័ន្ធកម្តៅដ៏ងាយស្រួល
ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីខាងក្នុង
តម្លៃទាក់ទាញ និងសន្សំសំចៃក្នុងការដំណើរការ
គ្រប់សារកំហុសឆ្គងជាអក្សរងាយយល់
ប្រតិបត្តិការងាយស្រួលតាមកម្មវិធីទូរសព្ទ

ពេលវេលានិងទីកន្លែងឯករាជ្យ

ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីខាងក្នុង

សម្រាប់គ្រប់បណ្តាអគារនិងអគារស្នាក់នៅ

អាចប្រើបានជាមួយឧបករណ៍អគ្គិសនី Viessmann ច្រើនមុខ

ឡចំហាយបញ្ឈរផ្ទាល់ឥដ្ឋនិងភ្ជាប់ជញ្ជាំង បូមកម្តៅ និងឡចំហាយឈើ Vitoligno 300-P

ធានាសុវត្ថិភាពការផ្ទេរទិន្នន័យ

តាមរយៈពិធីសារ Via HTTPS និងកូដនីយកម្ម SSL

តម្លៃសមរម្យ

តម្លៃទាក់ទាញ និងសន្សំសំចៃក្នុងការដំណើរការ

គ្រប់សារកំហុសឆ្គងជាអក្សរងាយយល់

ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជ្រួតជ្រាបពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង

កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol សម្រាប់បញ្ជាប្រព័ន្ធកម្តៅ Viessmann

ភាពងាយស្រួលប្រតិបត្តិការជាអតិបរមាជាមួយកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol និងស្មាតហ្វូន

ជាមួយកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol និងស្មាតហ្វូន ការបញ្ជាប្រព័ន្ធកម្តៅ Viessmann មិនអាចងាយស្រួលជាងនេះទៀតនោះទេ។ ប្រតិបត្តិការងាយស្រួលរហ័សតាមអ៊ីនធឺណិតអាចធ្វើទៅបានពីគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា។ កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol អាចប្រើបានលើឧបករណ៍ចល័តប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ឬ Android។

អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលប្រើគ្រប់ព័ត៌មានសំខាន់ៗលើស្ថានភាពប្រព័ន្ធបានគ្រប់ពេលវេលា។ កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol ជាមធ្យោបាយដ៏ងាយស្រួលក្រៃលែងក្នុងការបញ្ជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធកម្តៅ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលដំណឹងភ្លាមៗអំពីគម្លាតណាមួយចេញពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការប្រក្រតី។ នេះផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវការបញ្ជាបន្ថែមលើប្រព័ន្ធកម្តៅរបស់គេ។

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការកម្មវិធីទូរសព្ទ ឡចំហាយត្រូវមានបំពាក់ជាមួយប្រអប់បញ្ជា Vitotronic 200។ នេះដូចគ្នាទៅនឹងភាគច្រើននៃឧបករណ៍អគ្គិសនីភ្ជាប់ជញ្ជាំងថ្មីៗ ក៏ដូចជាបណ្តាឡចំហាយខ្នាតមធ្យម និងតូច បូមកម្តៅ និងឡចំហាយឈើ។

ទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol

ប្រើបានលើ iOS និង Android។

ការចូលប្រើផ្ទាល់លើមុខងារដ៏ទូលំទូលាយ

កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol បញ្ជាការចែកចាយកម្តៅជាមួយសៀគ្វីកម្តៅរហូតដល់បី និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅតាមគេហដ្ឋាន។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលទៅកាន់មុខងារបញ្ជាជាច្រើនរបស់ Vitotronic៖

 • ការជ្រើសរើសកម្មវិធីប្រតិបត្តិការ
 • ការសម្រួលសីតុណ្ហភាពកំណត់សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅកណ្តាល និង DHW
 • ការជ្រើសរើសកម្មវិធីថ្ងៃឈប់សម្រាក
 • កម្មវិធីកំណត់ពេលវេាលសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅកណ្តាល ប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW និងការបូម DHW
 • ការបង្ហាញប៉ារ៉ាមែត្រប្រតិបត្តិការដែលរួមមានគ្រប់សីតុណ្ហភាពសំខាន់ៗ
 • ការបង្ហាញទិន្នន័យប្រសិទ្ធភាពដែលរួមមានទិន្នផលថាមពលសូឡានិងម៉ោងដំណើរការ

ការផ្គុំផ្សំនៃ Vitocom 100 (ប្រភេទ   LAN1) និងកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol ក៏អនុញ្ញាតផងដែរដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម Viessmann ក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធកម្តៅរបស់អតិថិជនពួកគេ និងឆ្លើយតបបានភ្លាមៗក្នុងករណីមានកំហុសឆ្គងណាមួយ។ ប្រសិនមានកំហុសឆ្គងណាមួយកើតឡើង ឡចំហាយបញ្ជូនសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ស្មាតហ្វូនរបស់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម។

ប្រព័ន្ធ TeleControl នៃកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol   និង Vitocom   100 (ប្រភេទ LAN1) សក្តិសមសម្រាប់គ្រប់ប្រព័ន្ធកម្តៅតាមគេហដ្ឋាន ដោយផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពិតៗទាក់ទងនឹងភាពស្រណុកស្រួល និងទំនុកចិត្តបន្ថែម។ វាត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្ននៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធកម្តៅម្ភៃបួនម៉ោង។

ដើម្បីការពារភាគីទីបីពីការចូលប្រើប្រអប់បញ្ជាប្រព័ន្ធកម្តៅ រាល់ទិន្នន័យត្រូវមានការផ្ទេរដោយសុវត្ថិភាពតាមពិធិសារ HTTPS មានកូដនីយកម្ម SSL។

ប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍ អ្នកក៏អាចទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol បានផងដែរដោយគ្មានតំណភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធពិតមួយ។ មុខងារដ៏ធំទូលាយអាចធ្វើការសាកល្បងបានក្នុងម៉ូដបង្ហាញ ដោយប្រើប្រព័ន្ធកម្តៅគំរូ Viessmann។

បន្តភ្ជាប់នឹង Vitocom 100

ដុំទំនាក់ទំនង Vitocom 100 (ប្រភេទ LAN1) ជាចំណុចប្រទាក់រវាងប្រព័ន្ធកម្តៅនិងអ៊ីនធឺណិត។ Vitocom មានមុខងារបទដ្ឋានសន្តិសុខខ្ពស់ដើម្បីការពារការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវ។ ដុំនេះក៏បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ាស៊ីនមេ Viessmann Vitodata ដែលកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol ទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើប្រអប់បញ្ជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធកម្តៅ។

ចំណុកប្រទាក់ Vitocom 100

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសម្រាប់ការបញ្ជាប្រព័ន្ធកម្តៅតាមកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol

ឧបករណ៍ចល័ត (1-4) ត្រូវការតំណភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចល័ត ឬ WiFi។

 1. កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol
 2. iPod ប៉ះ
 3. ស្មាតហ្វូន (iOS ឬ Android)
 4. ថេប្លេត (iOS ឬ Android)
 5. អ៊ីនធឺណិតនិងម៉ាស៊ីនមេ Vitodata
 6. រ៉ោតទ័រ DSL
 7. Vitocom 100, (ប្រភេទ LAN1)
 8. ឡចំហាយ
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង