ដុំ Vitotrol 300-E

ប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយ

ការបញ្ជាពីចម្ងាយឥតខ្សែមានគ្រឿងបញ្ជូនសារវិទ្យុថាមពលទាបបំពាក់ក្នុងសម្រាប់បញ្ជាប្រព័ន្ធកម្តៅ។

ជាមួយការបង្ហាញក្រាហ្វិកមានភ្លើងពីក្រោយ
ការបញ្ជាទិសអ្នកប្រើប្រាស់រហ័សមានកូដពណ៌
កំណត់សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់នៃម៉ូដប្រតិបត្តិការផ្សេងគ្នា
មុខងារភាពស្រណុកស្រួលដូចជាកម្មវិធីថ្ងៃឈប់សម្រាក

ដៃគូអាជីវកម្ម Viessmann ក្នងស្រុករបស់អ្នកអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវឧបករណ៍កែសម្រួលតាមតម្រូវការបុគ្គល

ស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មឥឡូវនេះ
ដុំបញ្ជាពីចម្ងាយ Vitotrol 300-E

ដុំបញ្ជាពីចម្ងាយឥតខ្សែ Vitotrol 300-E

Vitotrol 300-E ជាដុំបញ្ជាពីចម្ងាយឥតខ្សែគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធកម្តៅ​ ដែលអាចដំឡើងបាននៅគ្រប់បរិវេណរស់នៅ។ វាទំនាក់ទំនងជាមួយឧបករណ៍អគ្គិសនីកម្តៅតាមរយៈវិទ្យុថាមពលទាប។

 • ការកំណត់នៃសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់បានកំណត់តាមម៉ូដប្រតិបត្តិការផ្សេងគ្នា (ផាសុកភាព ធម្មតា & ទាប) សម្រាប់មួយ ពីរ បី ឬរហូតដល់បួនសៀគ្វីកម្តៅ
 • មានមុខងារភាពស្រណុកស្រួលដូចជាកម្មវិធីថ្ងៃឈប់សម្រាក/កម្មវិធីថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅគេហដ្ឋាន
 • មានការបង្ហាញក្រាហ្វិកមានភ្លើងពីក្រោយសម្រាប់សូចនាករនៃសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ & សំណើមអាកាសក្នុងបន្ទប់
 • មានការបញ្ជាទិសអ្នកប្រើប្រាស់រហ័សប្រើលេខកូដពណ៌ (ឧបករណ៍បញ្ជាពន្លឺ)
 • មានតំណភ្ជា់ប់វិទ្យុថាមពលទាបក្រោយកូដនីយកម្ម 2.4 GHz
 • មានតំណភ្ជាប់តាមជម្រើស WiFi 2.4 GHz សម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពសហ្វវែរស្វ័យប្រវត្តិ
 • Vitotrol 300-E ភ្ជាប់ជញ្ជាំងសម្រាប់តំណភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធកម្តៅ
 • ឆ្នាំងសាកថ្ម 5 V (ពណ៌ស)
 • អាចធ្វើការបញ្ជាទិញដោយឡែកពីគ្នា៖ ឆ្នាំងសាកថ្មកប់ 12 V (មិនមានបញ្ចូលក្នុងបទដ្ឋានដឹកជញ្ជូននោះទេ)
 • ជាមួយឡចំហាយតាមរយៈតំណភ្ជាប់វិទ្យុថាមពលទាប
 • តាមរយៈ WiFi មានរ៉ោតទ័រ DSL (តាមឧបករណ៍អគ្គិសនីកម្តៅ)
 • ច្រកចេញ Micro USB សម្រាប់ឆ្នាំងសាកថ្ម 5 V (ពណ៌ស)
 • ការប្រជ្រៀតខ្សែភ្លើងបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំងសាកថ្មក​ប់ (អាចធ្វើការបញ្ជាទិញដោយឡែកពីគ្នា)
 • សូមកុំប្រើ Vitotrol 300-E លើសពីមួយក្នុងមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ៖ មិនផ្គុំគ្នាជាមួយប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយមានខ្សែភ្ជាប់

ឡចំហាយកំណកឧស្ម័នភ្ជាប់ជញ្ជាំង Viessmann

 • Vitodens  300-W  (ប្រភេទ B3HE & B3HF)
 • Vitodens  333-F  (ប្រភេទ B3TE & B3TF)
 • Vitodens  343-F  (ប្រភេទ B3UE & B3UF)
 • Vitodens  200-W  (ប្រភេទ B2HE & B3KE)
 • Vitodens  222-W  (ប្រភេទ B2LE)
 • Vitodens  222-F (ប្រភេទ B2TE & B2SE)
 • Vitodens  242-F (ប្រភេទ B3UE)  

ឧបករណ័អគ្គិសនីកម្តៅថ្មពិលប្រេងឥន្ធនៈ Viessmann

 • Vitovalor PT2

ចំណាំ

 • សម្រាប់ Vitotrol 300-E​ យើងណែនាំឲ្យតភ្ជាប់ឡចំហាយទៅអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យបច្ចុប្បន្នភាពសហ្វវែរជាទៀងទាត់អាចត្រូវដាក់បញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុង Vitotrol 300-E។
 • ឧបករណ៍អគ្គិសនីកម្តៅដែលផលិតមុនខែតុលា ឆ្នាំ 2018 ត្រូវភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតហោចណាស់មួយលើកអំឡុងពេលដំឡើង ទើបទូវិទ្យុថាមពលទាបបំពាក់ក្នុងអាចត្រូវចុចដំណើរការបាន (សូមមើលការណែនាំការដាក់ដំណើរការមានភ្ចាប់ក្នុងកញ្ចប់ដឹកជញ្ជូន)។
 • ដើម្បីបង្កើនដែនសញ្ញាណវិទ្យុ មានតែដុំពង្រីកសេវាដូចតទៅនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់បាន៖
  - ដុំពង្រីកសេវា Viessmann ViCare សម្រាប់ការភ្ជាប់នឹងផ្ទៃ (លេខបញ្ជាទិញ៖ ZK05390)
  - ដុំពង្រីកសេវាសម្រាប់ការភ្ជាប់កប់ (លេខបញ្ជាទិញ៖ ZK05462)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង