គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

© Simon Bratt / Shutterstock.com

បញ្ហាប្រឈមជាច្រើនចំពោះនិរន្តរភាពសកលត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព (គោលដៅ SDG) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ដោយបានដាក់ឱ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2015 គោលដៅ SDG ផ្តល់នូវក្របខណ្ឌបំផុសគំនិត សម្រាប់សកម្មភាពសមូហភាព។ គោលដៅទាំងអស់ត្រូវបានតភ្ជាប់ ហើយ Viessmann នឹងប្រើពួកវាជាត្រីវិស័យដើម្បីកៀរគរការផ្លាស់ប្តូរ។

គោលដៅ SDG និងដំណោះស្រាយរបស់ Viessmann

នៅក្នុងរបាយការណ៍អាកាសធាតុ Viessmann ថ្មីៗនេះរបស់យើង យើងបានបោះពុម្ពផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រអាកាសធាតុរបស់យើង ដែលបង្ហាញពីការរួមចំណែករបស់យើងចំពោះគោលដៅ SDG 13 ក៏ដូចជាអ្វីៗផ្សេងទៀត។ នៅជំហានបន្ទាប់យើងនឹងប្រើប្រាស់ចំណុចគោលអាជីវកម្មតម្រូវតាមអនាគតផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិរន្តរភាពរួម សម្រាប់ Viessmann Group ទាំងមូល។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងមើលគំរូអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់យើងតាមរយៈកញ្ចក់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព (គោលដៅ SDG) ហើយជាលទ្ធផលបង្កើតបានជាទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់អំពីរបៀបដែលយើងនឹងជះឥទ្ធិពលលើគោលដៅ SDG សព្វថ្ងៃនេះ និងរបៀបដែលយើងបង្កើនជាអតិបរមាននូវការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់យើងក្នុងការសម្រេចគោលដៅ SDG នៅឆ្នាំ 2030។ គោលដៅ SDG នឹងតម្រង់ផ្លូវយើង នៅពេលយើងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម Viessmann កំណត់មហិច្ឆតា និងចូលរួមជាមួយដៃគូរបស់យើង។ ការខកខានជាសកលក្នុងការសម្រេចគោលដៅ SDG - តាមរយៈការធ្វើហួសព្រំដែននៃភពផែនដី និងកង្វះខាតលើការសម្រេចបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះសង្គម ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសកម្មនិងឆាប់រហ័សឆ្ពោះទៅរកគំរូអាជីវកម្មដែលមានតែផលជាវិជ្ជមានលើមនុស្សនិងភពផែនដីប៉ុណ្ណោះដែលចាំបាច់ - ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅ Viessmann។

នៅក្នុងវិធីសាស្រ្តដំបូងរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ SDG យើងបានវាយតម្លៃគោលដៅ 17 ដោយផ្អែកលើភាពពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន។ ជាលទ្ធផល គោលដៅ SDG ប្រាំបីខាងក្រោមនេះត្រូវបានយល់ថាពាក់ព័ន្ធបំផុត។

គោលដៅនេះរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ចប់គ្រប់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីនិងកុមារី និងការពារពួកគេពីអំពើហិង្សា។ ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនយើងវិញ យើងផ្តោតទៅលើការចូលរួមស្មើភាពគ្នារបស់ស្ត្រីនៅក្នុងទីផ្សារការងារ និងការផ្សះផ្សារវាងការងារនិងជីវិតគ្រួសារសម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរស ដោយធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការបែងចែកភារកិច្ចក្នុងការងារគ្រួសារដោយផ្អែកលើភាពជាដៃគូ។

ទឹកគឺជាធនធានមួយក្នុងចំណោមធនធានដ៏កម្រជាច្រើន។ លទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាត ការកែលម្អគុណភាពទឹក ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពសន្សំសំចៃ និងការដកប្រកបដោយនិរន្តរភាពនូវទឹកនៅគ្រប់វិស័យ ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកលក្ខណៈរួមបញ្ចូល ការការពារនិងស្ដារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលពឹងផ្អែកលើទឹក ជាដើម ទាំងអស់ត្រូវបានពិចារណាក្រោមគោលដៅ SDG ទី 6។ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនមួយ យើងចង់គ្របដណ្តប់លើចំណុចទាំងអស់នេះនៅក្នុងដំណើរការផលិតរបស់យើង ហើយយើងបានបញ្ចូលវារួចរាល់ហើយទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថានរបស់យើង។

បរិវត្តកម្មធំបំផុតមួយដែលយើង ក្នុងនាមជាមនុស្សនៅលើភពផែនដីនេះ នឹងត្រូវសម្រេចនៅពេលអនាគត គឺការបំប្លែងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅជាធនធានកកើតឡើងវិញ។ នេះមានន័យថា យើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកបដោយភាពសន្សំសំចៃតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីរក្សាធនធានភពលើផែនដីរបស់យើង និងកាត់បន្ថយសម្ពាធលើការផលិតថាមពល។ ប្រព័ន្ធថាមពលរបស់ Viessmann ត្រូវបានផ្អែករួចទៅហើយលើគោលការណ៍ទាំងនេះសព្វថ្ងៃនេះ។ យើងធ្វើការមិនឈប់មិនឈរដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការ ផលិតផល និងសេវាទាំងអស់របស់យើងផ្ដល់ការសន្សំសំចៃថាមពលតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភាពរីកចម្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មលើពិភពលោក។ វាធានាថា ការងារថ្មីៗត្រូវបានបង្កើតឡើង និងបម្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សុខុមាលភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងដាក់គោលដៅបែងចែកឱ្យដាច់រវាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការប្រើប្រាស់ធនធាននិងថាមពលនាពេលអនាគត។ ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅ Viessmann ផ្តោតលើការបង្កើតដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសដែលសន្សំសំចៃធនធាន។ យើងប្រព្រឹត្តិចំពោះបុគ្គលិករបស់យើងដោយស្មើភាព។ ពួកគេជាចំណែកមួយនៃគ្រួសារ Viessmann។

មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងៗនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង។ ហើយបើទោះជាទីក្រុងកាន់កាប់ត្រឹមតែប្រហែលពីរភាគរយនៃផ្ទៃដីក៏ដោយ 50 ភាគរយនៃចំនួនមនុស្សលើពិភពលោកបាននិងកំពុងរស់នៅទីនោះរួចហើយ។ ដូច្នេះទីក្រុងដើរតួជាដំណាក់កាលកណ្តាលនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព៖ ពួកវាជំរុញសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងនវានុវត្តន៍របស់យើង។ 75 ភាគរយនៃការបំភាយកាបូនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ នៅ Viessmann យើងធ្វើការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះបញ្ហានេះជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើង។

សរុបមក វាគឺអំពីការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពដ៏ល្អ៖ ម្ខាង គឺដើម្បីរក្សានិងបង្កើនភាពរីកចម្រើន រីឯម្ខាងទៀត គឺដើម្បីការពារធនធានមានកំណត់របស់ភពផែនដី។ វាមានលក្ខណៈប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការតភ្ជាប់ការអនុវត្តនិងឥរិយាបថនីមួយៗជាមួយនឹងឥទ្ធិពលជុំវិញពិភពលោករបស់ពួកវា និងក្នុងការពិចារណាពីភាពស្មុគស្មាញនៃភាពអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកជាសកល។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងព្យាយាមរួមបញ្ចូលនិរន្តរភាពទៅក្នុងដំណើរការទាំងអស់របស់ខ្លួន ហើយព្យាយាមកែសម្រួលសកម្មភាពរដ្ឋបាល ផលិតកម្ម និងលក់ឱ្យសមស្របផងដែរ។

បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសកល គឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយនៃសតវត្សទី 21 នេះ។ វាមិនឈប់នៅព្រំដែនជាតិទេ ហើយផលប៉ះពាល់របស់វានឹងជះឥទ្ធិពលដល់យើងទាំងអស់គ្នា។ វិធានការរហ័សនិងប្រកបដោយមហិច្ឆិតា ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នបំផ្លាញអាកាសធាតុ និងដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងផលវិបាកនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាសកល។ នៅក្នុងរបាយការណ៍អាកាសធាតុ Viessmann ថ្មីៗនេះរបស់យើង យើងបានបោះពុម្ពផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រអាកាសធាតុរបស់យើង ដែលបង្ហាញពីការរួមចំណែករបស់យើងចំពោះគោលដៅ SDG 13។

គោលដៅទាំង 17 នឹងអាចសម្រេចបាននៅទីបំផុត លុះត្រាតែមានការសហការពីតួអង្គជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក។ ការសាងបណ្តាញអាចបង្កើតភាពជាដៃគូថ្មី កំណត់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ និងផ្សព្វផ្សាយនូវឧត្ដមានុវត្តន៍នានាបាន។ Viessmann ក៏​បាន​លះបង់​ចំពោះ​គោលដៅ​នេះ​ដែរ។

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង