យុទ្ធនាការនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

Viessmann គឺជាដៃគូអាកាសធាតុសកលផ្លូវការរបស់ FC Bayern Munich។ សូមស្វែងយល់បន្ថែមនៅលើទំព័រនេះអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអាកាសធាតុ។

អំពីព្រឹត្តិការណ៍

ព្រឹត្តិការមើលការបញ្ចាំងផ្សាយផ្ទាល់នៃ Der Klassiker លើកដំបូងប្រចាំរដូវកាលឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ Viessmann នៅ Paulaner Brahaus នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍។ សមាជិកក្លឹបអ្នកគាំទ្រ FC Bayern ប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីចំនួន 15 នាក់ដំបូងដែលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ នឹងទទួលបានស្រាបៀរនិងសាច់ក្រកចំនួន 2 ឈុតដោយឥតគិតថ្លៃ។ កូដបញ្ចុះតម្លៃពិសេសក៏ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងមើលការផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរ ដែលពួកគេអាចប្តូរយកបាននៅហាង Viessmann ផ្លូវការ នៅលើ Lazada.

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង