Vitomax HW-EH

ឡចំហាយទឹកក្តៅអ៊ីប្រ៊ីដ

យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការបង្ហាញ Vitomax HW-EH ដែលជាឡចំហាយអ៊ីប្រ៊ីដសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្ម ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃឡចំហាយសែលស្តង់ដារ និងឧបករណ៍កំដៅអគ្គិសនី។

ចន្លោះទិន្នផល៖ 0.78 ទៅ 20.7 MW*
H2 រួចរាល់
សំណងបន្ទុកខ្ពស់បំផុត
ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នឥន្ធនៈ

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitomax HW-EH។

ទាក់ទងមកយើង
ដំណើរការចាប់ផ្តើមដែលប្រសើរឡើង

តាមរយៈការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី

H2 រួចរាល់

បើកការប្រើប្រាស់អ៊ីដ្រូសែនសមាមាត្រ

សំណងនៃការផ្ទុកកំពូល និងចន្លោះធម្មតាធំជាង

ធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការកាត់បន្ថយបន្ទុកជាផ្នែក

ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នឥន្ធនៈ

ពី COx ឬ NOx

ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាង

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងម៉ូដែលដែលដំណើរការពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលប៉ុណ្ណោះ

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល

ដូច្នេះ ការចំណាយសរុបទាបជាងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ

សុវត្ថិភាពខ្ពស់នៃការផ្គត់ផ្គង់

ប្រសិនបើប្រភពថាមពលហ្វូស៊ីលបរាជ័យ

ភាពអាចរកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃថាមពលកំដៅ

តាមរយៈការរក្សាកំដៅអគ្គីសនី

ងាយស្រួលរក្សាកំដៅ

ដូច្នេះជៀសវាងការដំណើរការឧបរកណ៍ដុតឡើងវិញដែលមិនចាំបាច់

ឡចំហាយអ៊ីប្រ៊ីដ Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH

Vitomax HW-EH / LW-EH៖ ឡចំហាយអ៊ីប្រ៊ីដសម្រាប់ផលិតទឹកក្តៅក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្ម

ជាមួយនឹងឡចំហាយទឹកក្តៅសម្ពាធខ្ពស់ Viessmann Vitomax (HW-EH) និងសម្ពាធទាប (LW-EH) អ្នកអាចរួមចំណែកដល់ការអន្តរកម្មថាមពល។ បន្ថែមពីលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល នេះគឺដោយសារតែឡចំហាយអ៊ីប្រ៊ីដោយផ្នែកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដើម្បីបង្កើតកំដៅ។ គោលការណ៍ "ថាមពលទៅកំដៅ" អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយសន្សំសំចៃ ហើយក្នុងពេលតែមួយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នឥន្ធនៈ កំឡុងពេលបង្កើតទឹកក្តៅ។ ជាងនេះទៅទៀត សមាសធាតុដែលជាប់គ្នាយ៉ាងរលូននៃដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធ Viessmann ធានាបាននូវប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបាន។

តើ​អ្វី​ដែល​អាចសម្គាល់​ឡចំហាយ​ទឹកក្តៅ​សម្ពាធ​ខ្ពស់ និង​ទាប?

មុខងារសំខាន់នៃឡចំហាយទឹកក្តៅ Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH គឺជារបៀបប្រតិបត្តិការអ៊ីប្រ៊ីដនៃឧបរណ៍ដុតបាញ់សម្ពាធ និងបំពង់កំដៅអគ្គិសនី។ ដោយផ្អែកលើនេះ ពួកវាផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងម៉ូដែលផ្សេងទៀតដែលប្រើតែឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលប៉ុណ្ណោះ។ វាមានទាំងគុណសម្បត្តិអេកូឡូស៊ី និងសេដ្ឋកិច្ច។ ការចំណាយទាបជួយសន្សំសំចៃធនធានមានកំណត់ និងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីត និងអាសូតអុកស៊ីត។ ខណៈពេលដែលកត្តាក្រោយមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានទៅលើសំណល់កាបូនរបស់ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាការគិតថ្លៃនៃការបំភាយ ការប្រើប្រាស់ទាបនៃប្រភពថាមពលហ្វូស៊ីលកាត់បន្ថយយ៉ាងសកម្មនូវការចំណាយលើការដំណើរការ។ នេះក៏អនុវត្តផងដែរចំពោះការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីដែលមានតំលៃថោក ដែលអាចទាញចេញពីបណ្តាញអគ្គិសនីកំឡុងពេលផលិតកម្ម ឬផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាសមស្រប។ ប្រតិបត្តិការដែលមានមូលដ្ឋានលើថាពលអគ្គិសនីរួមចំណែកដល់សុវត្ថិភាពខ្ពស់នៃការផ្គត់ផ្គង់៖ ប្រសិនបើប្រភពថាមពលហ្វូស៊ីលបរាជ័យ វាអាចត្រូវបានតភ្ជាប់តាមសមាមាត្រ។ នៅក្នុងវិធីនេះ ការរំខាននៅក្នុងលំហូរដំណើរការអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។

ការប្រើប្រាស់ជំនួសប្រេងឥន្ធនៈ

ការសន្សំបន្ថែមលើធនធានហ្វូស៊ីលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈជីវសាស្ត្រ និងអ៊ីដ្រូសែន។ នេះគឺដោយសារតែឡចំហាយអ៊ីប្រ៊ីដ Vitomax HW-EH / LW-EH រួចរាល់ H2 100 ភាគរយ និងបើកដំណើរការដោយមានទាំងប្រភពថាមពលជីវគីមីរាវ និងឧស្ម័ន។

ប្រតិបត្តិការដ៏ប្រសើរនៃឡចំហាយអ៊ីប្រ៊ីដ Vitomax HW-EH / LW-EH

ចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការចាប់ផ្តើម។ នេះមានន័យថា វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជៀសវាងឧស្ម័នឥន្ធនៈធ្លាក់ចុះក្រោមចំណុចទឹកសន្សើម។ នៅពេលដែលឈានដល់ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ ឡចំហាយនឹងប្តូរទៅឥន្ធនៈបឋម ឬវាត្រូវបានបើក។ នេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ប្រភពថាមពលដែលមានចំណុចទឹកសន្សើមឧស្ម័នឥន្ធនៈទាប ឬសមាសធាតុបំណែនដែលនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់។ ការបង្កើនចន្លោះធម្មតា និងសំណងនៃការកើនឡើងនៃបន្ទុកក៏ធ្វើឱ្យវាអាចធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងដំណើរការនៃការកាត់បន្ថយការផ្ទុកដោយផ្នែក។ ការរក្សាកំដៅអគ្គីសនីនៃឡចំហាយអ៊ីប្រ៊ីដ Vitomax HW-EH / LW-EH ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់។ បន្ថែមពីលើភាពប្រើប្រាស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃថាមពលកំដៅ ការរក្សាកំដៅជៀសវាងដំណើរការឧបករណ៍ដុតដែលមិនចាំបាច់។ នេះទប់ស្កាត់ការដាច់ និងការខូចខាត់ ដែលរួមចំណែកដល់អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរនៃសមាសធាតុ និងកាត់បន្ថយការចំណាយ។

ព័ត៌មានលម្អិតបច្ចេកទេស

  • ទិន្នផល៖   0.78 to 20.7 MW*
  • Ratio of firing to current depends on current proportion and pressure level, max. ~ 5:1
  • ទិន្នផល និងសម្ពាធខ្ពស់ជាងនេះតាមការស្នើសុំ

* Depending on current component and pressure rating

បំពង់ការកំដៅអាចឱ្យការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ឡចំហាយអ៊ីប្រ៊ីដ Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH មានបំពង់ដុតកំដៅរហូតដល់ពីរដែលបំលែងថាមពលអគ្គិសនីទៅជាកំដៅ។ ដែលវាបម្រើដើម្បីបង្កើតទឹកក្តៅ។ បំពង់ដុតកំដៅគឺជា "ឧបករណ៍ដុតកំដៅ" ហើយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅឡចំហាយតាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់។ អាស្រ័យលើតម្រូវការ ជម្រៅនៅខាងក្នុងគឺរហូតដល់ 4.5 ម៉ែត្រ។ កំរាស់ជញ្ជាំងរហូតដល់ 2.1 មីលីម៉ែត្រ ធានាបាននូវភាពធន់ខ្ពស់ចំពោះភាពកាត់ និងស្រេស្តមេកានិច។

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង