បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងនិរន្តរភាព

Viessmann នឹងសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅអាកាសធាតុ 1.5°C នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស។ សសរស្ដម្ភបួនដើម្បីសម្រេចបំភាយសូន្យសុទ្ធ

ក្រុមហ៊ុនបានប្តេជ្ញាចិត្តសម្រេចគោលដៅអាកាសធាតុផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ 1.5°C | Viessmann មានគោលដៅសម្រេចឱ្យបាននូវការបំភាយសូន្យសុទ្ធត្រឹមពាក់កណ្តាលសតវត្ស ហើយដឹកនាំវិស័យដំណោះស្រាយអាកាសធាតុឆ្ពោះទៅរកស្តុកអគារបំភាយសូន្យសុទ្ធ | នៅឆ្នាំ 2030 ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទាល់នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ 75% បើធៀបទៅនឹងកម្រិតនៃឆ្នាំ 2005 | Viessmann នឹងផ្លាស់ប្តូរផលប័ត្រផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅជាដំណោះស្រាយផ្អែកលើធនធានកកើតឡើងវិញ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅដំណាក់កាលប្រើប្រាស់នៃដំណោះស្រាយអាកាសធាតុនៃអគារ

សហអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ Max Viessmann (ទី 2 ពីស្តាំ) បង្ហាញពីគោលដៅអាកាសធាតុរបស់ក្រុមហ៊ុនថ្ងៃនេះ នៅ COP26 នៅ Glasgow។

Allendorf (Eder)  –  ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដ៏រឹងមាំក្នុងការសម្រេចបាននូវការកាត់បន្ថយបំភាយឧស្ម័ន និងគោលដៅប្រសិទ្ធភាពថាមពល ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចរកបាន នៅទីតាំងផលិតកម្មសកលរបស់ខ្លួន Viessmann Group កំពុងបោះជំហានសំខាន់មួយទៀតឆ្ពោះទៅរកអព្យាក្រឹតអាកាសធាតុ និងការបំភាយសូន្យសុទ្ធ។ ក្រុមហ៊ុនថ្ងៃនេះបានបង្ហាញជាលើកដំបូងនូវ  របាយការណ៍អាកាសធាតុ  ដំបូងនៅ COP26 នៅទីក្រុង Glasgow ដោយប្តេជ្ញាឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយបំភាយឧស្ម័ន សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនិងផលិតផលរបស់ខ្លួន ស្របតាមគន្លង 1.5°C ដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ក្នុងឆ្នាំ 2015។

Max Viessmann សហអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ Viessmann Group៖ “ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំណោះស្រាយអាកាសធាតុ។ វាត្រូវតែចេញពីបេះដូងពិតៗ។ យើង​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ពី​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ដែល​យើង​មាន​ចំពោះ​អនាគត ហើយ​ត្រូវ​ដឹង​ថា របៀប​ដែល​យើង​រស់​នៅ​សព្វ​ថ្ងៃ​នឹង​ជះឥទ្ធិពល​ដល់​មនុស្ស​ជំនាន់​ក្រោយ។"
ដើម្បីសម្រេចបាននូវការកាត់បន្ថយបំភាយឧស្ម័នដែលតម្រូវនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុននឹងវិនិយោគជាង 60 លានអឺរ៉ូ នៅទូទាំងក្រុមហ៊ុន ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ដើម្បីកែលម្អនូវឋបនភណ្ឌនានា ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាប្រសិទ្ធភាពនិងអាកាសធាតុចុងក្រោយបំផុត។ ទិតាំងផលិតកម្មនាពេលអនាគតទាំងអស់នឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាឋបនភណ្ឌបំភាយសូន្យសុទ្ធ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ដោយដឹកនាំផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្តុកសំណង់អព្យាក្រឹតអាកាសធាតុ Viessmann មានបំណងក្លាយជាបំភាយសូន្យសុទ្ធទាំងស្រុងនៅពាក់កណ្តាលសតវត្ស ដោយគ្របដណ្តប់លើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន និងការបំភាយឧស្ម័ននៃខ្សែសង្វាក់តម្លៃទាំងមូលរបស់ខ្លួន។ ជាគោលដៅបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ឆ្នាំ 2030 ក្រុមហ៊ុនប្តេជ្ញាកាត់បន្ថយ 50% ក្នុងការបំភាយប្រតិបត្តិការ (វិសាលភាព 1 និងវិសាលភាព 2) ក្នុងលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតធៀបនឹងកម្រិត 2019។ ដោយបន្ថែមពីលើការវិនិយោគចម្បងៗពីមុនក្នុងប្រសិទ្ធភាពថាមពលនិងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន នេះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការកាត់បន្ថយដាច់ខាត 75% ធៀបនឹងកម្រិតឆ្នាំ 2005។ កំណើនដ៏រឹងមាំនាពេលអនាគតដែលរំពឹងទុក និងការងារបន្ថែមនឹងមិននាំទៅរកការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ពស់នោះទេ។

Viessmann ក៏ខិតខំកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននៃខ្សែសង្វាក់តម្លៃទាំងមូលរបស់ខ្លួនផងដែរ។ បំណងរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ដៃគូនិងអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននៅក្នុងដំណាក់កាលប្រើប្រាស់ភ្លាមៗ។ Viessmann នឹងវាស់វែងនូវវឌ្ឍនភាពដោយកំណត់ដោយខ្លួនឯងនូវគោលដៅមួយ ដើម្បីកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេបំភាយឧស្ម័នរបស់ខ្លួន 55% ក្នុងមួយតម្លៃបន្ថែម (វិសាលភាព 3) ត្រឹមឆ្នាំ 2030 ធៀបនឹងឆ្នាំ 2019។ ទាំងនេះនឹងត្រូវបានសម្រេចជាចម្បងតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរផលបត្រដ៏ធំឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយផ្អែកលើធនធានកកើតឡើងវិញ។ ការកសាងពីលើបទពិសោធន៍នៃជំនាន់ និងតួនាទីត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការសម្រេចបាននូវឧត្តមភាពបរិស្ថាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ផ្តល់នូវការចាប់ផ្តើមដំបូងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីសម្រេចបាននូវសសរស្ដម្ភសំខាន់ៗទាំងនេះ។

គោលដៅដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះ នៅក្នុងរបាយការណ៍អាកាសធាតុគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រអាកាសធាតុរយៈពេលវែងទូលំទូលាយមួយ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ដែលរួមបញ្ចូលភាពជាដៃគូអាកាសធាតុជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដៃគូ តំបន់ដែលប្រតិបត្តិការស្ថិតនៅ បុគ្គលិក និងអតិថិជន ដើម្បីដឹកនាំនិងតស៊ូមតិ សម្រាប់ការបង្កើនល្បឿនអកាបូនីយកម្មនៃវិស័យសំណង់។

ឧទាហរណ៍ថ្មីៗនៃភាពជាដៃគូនិងចលនារួមបង្កើតសម្រាប់អាកាសធាតុរួមមានគម្រោង "បេសកកម្មបំភាយសូន្យ-អព្យាក្រឹតអាកាសធាតុ Waldeck-Frankenberg" ដែលជួយឱ្យសម្រេចបាននូវអព្យាក្រឹតអាកាសធាតុ សម្រាប់តំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាង 156,000 នៅជុំវិញទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅឆ្នាំ 2035។ យុទ្ធនាការ “ViMove for Climate” ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ផងដែរ ដែលចូលរួមដោយបុគ្គលិក ដៃគូ និងអតិថិជនចុងក្រោយ ក្នុងការដាំដើមឈើមួយលានដើម តាមរយៈសកម្មភាពកីឡាលក្ខណៈសហគមន៍និងបុគ្គល។

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ Max Viessmann ថ្ងៃនេះ (8.11.2021) ធ្វើបទបង្ហាញអំពីគោលដៅអាកាសធាតុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅ COP26 នៅទីក្រុង Glasgow ដោយសន្យាជាមួយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយសកល និយតករ និងឧស្សាហកម្មសំណង់ ដើម្បីបង្កើនល្បឿនអកាបូនីយកម្មអគារទូទាំងពិភពលោក។

អំពី Viessmann

Viessmann គឺជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយអាកាសធាតុឈានមុខគេ សម្រាប់លំហរស់នៅទាំងអស់។ "ការផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នារបស់ Viessmann" អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់តភ្ជាប់ផលិតផលនិងប្រព័ន្ធយ៉ាងរលូន តាមរយៈថ្នាលឌីជីថល និងសេវាសម្រាប់អាកាសធាតុ (កម្ដៅ ត្រជាក់ គុណភាពខ្យល់) និងដំណោះស្រាយម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ ដំណោះស្រាយទាំងអស់គឺផ្អែកលើថាមពលកកើតឡើងវិញ និងប្រសិទ្ធភាពជាអតិបរមា។ សកម្មភាពទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនលក្ខណៈគ្រួសារនេះ ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1917 គឺផ្អែកលើគោលបំណងរបស់ខ្លួន។ “យើងបង្កើតលំហរស់នៅសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ” ដែលជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមគ្រួសារជាសកលរបស់ Viessmann ដែលមានសមាជិក 12,750។

ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

Jörg Schmidt

Deputy Head of Corporate Communication
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង